ข่าว

Display # 
"พระสอนศีลธรรมใหม่ในการส่งแบบรายงาน" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1726
"ประกาศการอบรมพระสอนฯและตอบรับเข้าการอบรมครั้งที่๓" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1084
"โครงการพระสอนศีลธรรมมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมพระสอนฯครั้งที่๒" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 673
"นิตยภัตรอบเดือนพค-มิย 58 และรายชื่อพระสอนฯที่ได้รับค่าตอบแทน" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 3699
"ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การแข่งขันวันอาสาฬบูชา58" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 949
"การอบรมพระสอนฯครั้งที่๒" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1040
"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรม" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 682
“โครงการพระสอนศีลธรรมฯอบรมสัมมนาบุคลากรในโครงการพระสอนฯ” Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 655
"อบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๘" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 781
"พระสอนศีลธรรมเขตพื้นที่ต่างๆที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพระสอนศีลธรรมฯ" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 2049