ข่าว

Display # 
"โครงการพระสอนฯ(ส่วนกลาง)ดำเนินการนิเทศและติดตามการสอนของพระสอนฯในเขตโคราช-ลพบุรีวันที่8-11ก.ย. 58" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 702
"โครงการพระสอนฯ(ส่วนกลาง)ดำเนินการนิเทศและติดตามการสอนของพระสอนฯในวันที่4 ส.ค.-4 ก.ย. 58" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 841
"พระสอนศีลธรรมใหม่ในการส่งแบบรายงาน" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1782
"ประกาศการอบรมพระสอนฯและตอบรับเข้าการอบรมครั้งที่๓" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1106
"โครงการพระสอนศีลธรรมมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมพระสอนฯครั้งที่๒" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 699
"นิตยภัตรอบเดือนพค-มิย 58 และรายชื่อพระสอนฯที่ได้รับค่าตอบแทน" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 3748
"ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การแข่งขันวันอาสาฬบูชา58" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 968
"การอบรมพระสอนฯครั้งที่๒" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1059
"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรม" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 703
“โครงการพระสอนศีลธรรมฯอบรมสัมมนาบุคลากรในโครงการพระสอนฯ” Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 694