"การอบรมพระสอนฯครั้งที่๒"

เนื่องจากการเลื่อนการอบรมพระสอนครั้งที่๒จากเดิมในวันที่ ๔กรกฎาคม ๒๕๕๘ เลื่อนมาเป็นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่านพระสอนฯสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้เลย