"นิตยภัตรอบเดือนพค-มิย 58 และรายชื่อพระสอนฯที่ได้รับค่าตอบแทน"

พระสอนฯทุกรูปที่ได้ส่งแบบรายงานการสอนในช่วงเดือรพค-มิย58 ในเทอมที่1/58 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในการรับค่าอบแทน