เลื่อนหนดการอบรมสัมมนาพระสอนศีลธรรมฯครั้งที่ ๑

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประกาศเลื่อนอบรมสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จึงขอให้พระสอนศีลธรรมฯ ที่เข้าอบรมสัมมนาในครั้งที่ ๑ ไปอบรมร่วมกับ ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยขอให้พระสอนศ๊ลธรรมฯ ทุกรูปที่จะเข้าร่วมอบรมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๙ นำอุปกรณ์อิเลกโทนิคส์ เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน