ขอเชิญร่วมเข้ากิจกรรม"ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี"ในโครงการ ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ

 

 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗-๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

กำหนดการในงาน

 

 

https://www.facebook.com/events/330956280425523/https://www.facebook.com/events/330956280425523/