เงินนิตยภัตรอบใหม่และตกค้างได้โอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ

วันนี้ในช่วงเวลาบ่ายทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการโอนเงินให้กับพระสอนฯทั้งตกค้างและของใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านพระสอนฯโปรดตรวจสอบดูได้เลยนะครับ