ข่าว

"ตารางการอบรมพระสอนฯ มมร ทั่วประเทศ"

ตารางการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ทั่วประเทศ

 

"ข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวในการเข้าอบรมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ(พระใหม่)"

ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการอบรมพระสอนฯ(ใหม่) 

 

"ประกาศอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม(เก่า)ประจำปี 2559"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(เก่า) ประจำปี 2559 ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 และ วันที่ 30เมษายน 2559 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทุกท่านโปรดตรวจสอบพื้นที่ของท่านให้เรียบร้อย แล้วตอบใบตอบรับส่งมายังที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อมา 024446000 ต่อ 1092-1095 โทรสาร (Fax) 024446070 ในวันและเวลาทำการเท่านั้น!!!!!!

 

การเข้าอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ(พระใหม่) 2559

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

 

          สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และนิมนต์เข้าอบรมในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ B6มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ www.mms.mbu.ac.th ในหัวข้อดาวน์โหลด ฟอร์มใบตอบรับ(พระใหม่)